Úvodní > Aktuality, články > Informace o ukončení výběrového řízení a výběr uchazečů pro účast na projektu CZ01-KA104-035312
 

Informace o ukončení výběrového řízení a výběr uchazečů pro účast na projektu CZ01-KA104-035312


Autor / zdroj: CIMA
Zveřejněno: 30.3.2018
Přečteno: 1600x

Vzdělávání dospělých k uvádění lokálních zemědělských, potravinářských a řemeslných produktů na lokální a regionální trhy a jejich prodej. Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA104-035312, Vzdělávací mobilita jednotlivců

Věc: Ukončení výběrového řízení a určení účastníků mobility

N základě výběrového řízení provedla výběrová komise ve složení zástupců CIMA, INPRO Institut a ASZ výběr účastníků mobility.

Výběr probíhal podle zadaných kritérií

Vzdělání

Praxe

lektor.kompetence

jazyk

podpora projektu a výstupů

CIMA spolupráce

souhlas s podmínkami projektu

preference z hlediska přínosu pro  projekt

splněné formální záležitosti

 

Hodnotící stupnice:

1nejhorší

4 nejlepší

 

 

 

 

 

 

1

nevědomě způsobilý

2 nesplňuje

2

Vědomě nezpůsobilý

3 částečně

3

vědomě schopný

 

4 splňuje

 

4

nevědomě schopný

     
               

 

Komise doporučila/schválila tyto účastníky:

Mgr. Lucie Bošinová, farmářka, OSVČ

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, soukromý zemědělec, tajemník ASZ

Ing. Jitka Štenclová, Ph.D. manažerka marketingu, Masarykova univerzita Brno

Bc. Filip Nenadál, projektový manažer, analytik Institut INPRO, a.s.

Ing. Miroslav Brábník CsC., marketingový specialista a lektor

Ing. Otakar Pivoda, manažer projektu, marketingový specialista, lektor, ředitel CIMA

V další fázi projektu proběhne úvodní workshop s cílem přípravy na splnění cílů projektu ( VET program, zlepšování kompetencí, získání nových kompetencí), dále na téma interkulturní vztahy a dále jazyková příprava. Workshopy zajišťuje partnerská organizace INPRO Institut, a.s.. Projektovým manažerem za INPRO je pan Filip Nenadál.

Mobilita je naplánována na 16.4.- 23.4. 2018 ve Florencii, Itálie. Součástí programu je jednání a návštěvy dalších institucí Toskánska, které zajišťují podporu vzdělávání a podnikání/farmaření v oblasti agrárních, potravinových a řemeslných lokálních produktů.

Pro zajištění kvality projektu je zpracován plán ECVET kompetencí. Účastníci mobility získají v případě splnění podmínek a požadavků projektu EUROPASS.

Další informace je možné si vyžádat emailem na cima@cima.cz

V Praze dne 15.3.2017

Otakar Pivoda, vedoucí manažer projektu