Úvodní > O institutu CIMA

O nás

Český institut pro marketing (CIMA)® je občanským sdružením, které působí v oblasti rozvoje pracovníků v marketingu, prodeji, managementu a personalistiky. Pro tyto účely certifikuje osoby a zajišťuje, aby rozvoj pracovních sil měl také potřebnou kvalitní základnu v oblasti vzdělání. CIMA je nositelem know-how vzdělávacího systému marketingu CIMA a prodeje CIMA.

Organizačně tvoří institut nezávislé subjekty - Úsek vzdělávání CIMA a Certifikační sekce CIMA (CS CIMA). Aktivity obou úseků se setkávají při definici a tvorbě kompetencí pro různé typy certifikací, protože hodnotící standardy certifikačního procesu odrážejí zrcadlově požadavky trhu práce na kompetence pracovníků v marketingu, prodeji, managementu a personalistice. Certifikační proces CS CIMA je akreditován nezávislou akreditační společností ČIA (Český institut pro akreditaci).

CIMA je dlouhodobým členem evropského sdružení marketingových institucí - EMC (Evropská marketingová konfederace), která byla ustanovena poradním orgánem EU pro vzdělávací a certifikační oblast marketingu, prodeje a managementu.Spolupráce s dalšími zeměmi přispěla k definici funkcí, které jsou nebo budou certifikovány a současně je zajištěno mezinárodní srovnání podle modelu EQF. Dlouhodobá mezinárodní spolupráce umožňuje aktualizaci certifikačního i vzdělávacího procesu a sblížení úrovní poznatků a vědomostí.

 

Poslání a cíl činnosti CIMA

Dlouhodobé cíle činnosti CIMA zahrnují:

 1. podporu a rozvoj teorie a praxi marketingu, prodeje a managementu
 2. prosazování a rozšiřování znalostí, vzdělávání a praktické výchovy v těchto oborech
 3. poskytování profesní organizace a vzdělávací systém pro profesionální přípravu odborníků v uvedených oborech koordinací mimoškolního marketingového vzdělávání
 4. zajišťování odborných zkoušek k ověřování kvalifikace a znalostí osob zabývajících se marketingem, prodejem a řízením jako certifikační orgán CIMA (CO CIMA)
 5. vytvoření profesní základny pro styk a společné akce členů CIMA a zprostředkování informací z oboru poslání organizace
 6. podpora podnikatelského úsilí při zvyšování profesionální úrovně zaměstnanců a vytváření dalších výcvikových, vzdělávacích a certifikačních příležitosti pro všechny zájemce v oblasti marketingu, prodeje, managementu a rozvoji lidských sil

Cíle jsou dosahovány především:

 • certifikačním procesem tj. komplexním organizováním, prováděním a hodnocením nezávislých odborných zkoušek pro oblast mimoškolního vzdělávání v oblasti marketingu, prodeje a managementu, včetně definování požadavků na zkoušky v souladu s evropským standardem, vytvořením systému hodnocení zkoušek, stanovením formy a organizace vlastní zkoušky, ,jmenováním zkušebních komisí a vydáváním dokladů o vykonané zkoušce
 • organizováním a koordinací mimoškolního vzdělávání v marketingu, prodeji a managementu, včetně akreditace vzdělávacích institucí pro výuku vzdělávacích předmětů
 • akreditací lektorů pro vzdělávací kurzy CIMA
 • úpravou a aktualizací studijních a učebních materiálů, zabezpečováním jejich distribuce a/nebo prodeje
 • organizováním vzájemné výměny zkušeností v oblasti činnosti formou seminářů, přednášek, konferencí, studijních pobytů a informační výměnou
 • publikací periodik CIMA a dalších odborných publikací a knih v tištěných formách nebo na elektronických nosičích všech možných typů
 • dalším rozšiřováním certifikace a vzdělávací infrastruktury do specifikovaných oblastí
 • prováděním certifikace pracovníků v definovaných oborech činnosti na základě akreditace podle norem ČR a EU
 • podporováním osobních kontaktů mezi členy CIMA
 • udržováním styku a podporováním spolupráce s domácími a zahraničními subjekty, institucemi a osobami, které jsou činné v oblasti marketingu, prodeji a managementu
 • podporou podnikání a podnikatelů

Český institut pro marketing (CIMA), o.s. je majitelem ochranných známek:

 • CIMA (č.r. 201493)
 • CIMA-A (č.r. 201494)
 • CIMA-B (č.r. 201495)
 • CIMA-C (č.r. 201496)
na knihy, studijní texty a materiály a studijní pomůcky a další činnosti, jako je organizace vzdělávání v oblasti marketingu, prodeji a managementu, ověřování odborné způsobilosti, dovedností a znalostí, a pro vydávání certifikátu.
Dále pak pro propagační a reklamní činnost, organizaci konferencí, seminářů a přednášek a vypracování odborných zpráv a rešerší z oblasti marketingu, prodeje a managementu a jako takový má výlučné právo označovat služby, které poskytuje, touto ochrannou známkou CIMA (+ modifikacemi ochranné známky CIMA jak uvedeno) a/nebo ji užívat ve spojení s těmito službami.

 

Orgány CIMA

Pro účely a zajištění programu a systému certifikace má CIMA zřízeny podle stanov CIMA následující orgány:
 • Valná hromada
 • Představenstvo
 • Prezident a viceprezident
 • Dozorčí rada
 • Rozhodčí komise
 • Rada pro Certifikaci
 • Zkušební komise

Orgány institutu CIMA

Identifikační údaje

IČO47608081
DIČCZ47608081
Firma - název:Český institut pro marketing CIMA, z.s.
Právní forma:701
Datum vzniku:24.9.1992
Sídlo - ulice:Samcova 1177/1
Obec:Praha 1
PSČ11000
Oficiální logotyp společnostiAkreditované vzdělávací instituty

 

 

primator EMCQ amsp benefity Portály měst - informační portály více než 250 vybraných měst České republikyBotanická zahrada PrahaPRekon