Úvodní > Kurzy > Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Profesní způsobilost je stvrzena akreditovaným certifikačním procesem (zkouškou). Pokud máte zájem, na certifikační proces vás můžeme připravit prostřednictvím akreditovaných kurzů dle know-how CIMA u akreditovaných institutů.

Charakteristika přípravného kurzu

Odborná kvalifikace typu Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Předpokladem k přijetí je absolvování kurzu CIMA-A, nebo studium adekvátního oboru marketingu na vysoké škole. Ve výcvikových soustředěních se účastníci zdokonalí ve využíváni komplexní analýzy všech aspektů marketingově politiky a strategie firmy.

Kurz určený vedoucím pracovníkům, marketingovým specialistům. Je ve zvýšené míře zaměřen na řešení případových studií.

Obsah kurzu

 • Základy managementu podniku
 • Strategický management podniku
 • Financování a investice v podniku
 • Náklady, kalkulace, rozpočty
 • Příprava a realizace marketingového výzkumu
 • Zpracování a analýza dat
 • Strategický marketingový management SBU
 • Detailní situační analýza trhů
 • Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů
 • Rozhodování v marketingu
 • Určení koncepce marketingové strategie
 • Stanovení konkurenční strategie
 • Procesní pojetí CRM
 • Zpracování marketingových strategií
 • Exportní a globální marketing
 • Rozhodování o nákupu
 • Rozhodování o produktu a ceně
 • Rozhodování o distribuci
 • Retailing
 • Brand Management
 • Rozhodování o integrované marketingové komunikaci
 • Web a Internet komunikace

Pro absolvování přípravy k certifikaci si vyberte akreditovaný institut

PRAHA:
Gradua-CEGOS, s.r.o.
ICV, s.r.o.
Institut INPRO, a.s.
SEMIS, spol.s.r.o.

OSTRAVA:
HERTIN, s.r.o.

BRATISLAVA, Slovensko:
VKC Intenzíva, s.r.o.


Zhlédnuto: 20110 x