Úvodní > Přezkoušení kompetencí - certifikace osob v souladu s ISO/IEC 17024

Přezkoušení kompetencí - certifikace osob v souladu s ISO/IEC 17024

Certifikaci provádí Certifikační sekce CIMA (CS CIMA), která je a organizačně nezávislým subjektem. Certifikační sekce CIMA je jedinečnou a také jedinou oprávněnou institucí v ČR k certifikaci pracovníků v oblasti marketingového managementu a prodeje dle akreditovaného systému certifikace CIMA a k vydávání certifikačních osvědčení.

Certifikační sekce CIMA certifikuje:

  • všechny absolventy certifikovaných kurzů CIMA
  • osoby, které nejsou absolventy kurzů CIMA

Pokud má uchazeč potřebné vzdělání a požadovanou marketingovou praxi, je připraven splnit podmínky a požadavky certifikace, může požádat o certifikaci i bez přípravy CIMA. Podmínky a systém certifikace je pro všechny žadatele stejný.

Absolventi kurzů CIMA zvládají proces certifikace obvykle snadněji a úspěšněji díky náročné přípravě pro praxi. Certifikační zkouška ověřuje získané dovednosti žadatelů se zaměřením na praktickou situaci.

Certifikační sekce CIMA certifikuje odborné kvalifikace
(podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 je CIMA vlastníkem Certifikačních schémat typu):

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA A / funkce Marketingový manažer - MCA 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA B / funkce Marketingový specialista - MCB 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA C / funkce MBA diplomovaný marketér - MCC 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Prodej CIMA A / funkce Obchodník-prodejce - PCA 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Prodej CIMA B / funkce Sales manager - PCB 5-2015

Všechny potřebné informace k certifikaci získáte na specializovaném webu CERTIFIKACE CIMA

zkouska2.jpg