Úvodní > Kurzy > Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Profesní způsobilost je stvrzena akreditovaným certifikačním procesem (zkouškou). Pokud máte zájem, na certifikační proces vás můžeme připravit prostřednictvím akreditovaných kurzů dle know-how CIMA u akreditovaných institutů.

Charakteristika přípravného kurzu

Odborná kvalifikace typu Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Kurz určený pracovníkům řízení prodejních sil a týmů zaměřený na propojení mezi marketingem a prodejní činnosti na řídící úrovni. Ukazuje, jak efektivně řídit, plánovat a prognózovat prodejní aktivity především prodejních síti včetně nadnárodních v souladu s cíli firmy. Kurz je rozdělen do tématických bloků zaměřených na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností s řešením konkrétních případových sludií.

Obsah kurzu

 • Prostředí prodeje
 • Databáze a práce s nimi
 • Prognózy prodejů
 • Plánování prodeje
 • Řízení distribučních kanálů
 • Finanční výsledky a kontroling
 • Tvorba rozpočtu
 • KAM - péče o klíčové zákazníky
 • CRM - budování vztahů se zákazníky
 • Mezinárodní prodej - interkulturní komunikace
 • Řízení prodeje
 • Pokročilé prodejní dovednosti
 • Psychohygiena a řízení času
 • Manažerské dovednosti - techniky
 • Kontrola obchodních zástupců (OZ)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Právní aspekty prodeje

Pro absolvování přípravy k certifikaci si vyberte akreditovaný institut

PRAHA:
ICV, s.r.o.
Institut INPRO, a.s.
SEMIS, spol.s.r.o.

OSTRAVA:
HERTIN, s.r.o.

BRATISLAVA, Slovensko:
VKC Intenzíva, s.r.o.


Zhlédnuto: 32783 x