Úvodní > Kurzy > Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Profesní způsobilost je stvrzena akreditovaným certifikačním procesem (zkouškou). Pokud máte zájem, na certifikační proces vás můžeme připravit prostřednictvím akreditovaných kurzů dle know-how CIMA u akreditovaných institutů.

Charakteristika přípravného kurzu

Odborná kvalifikace typu Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Kurz určený pracovníkům řízení prodejních sil a týmů zaměřený na propojení mezi marketingem a prodejní činnosti na řídící úrovni. Ukazuje, jak efektivně řídit, plánovat a prognózovat prodejní aktivity především prodejních síti včetně nadnárodních v souladu s cíli firmy. Kurz je rozdělen do tématických bloků zaměřených na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností s řešením konkrétních případových sludií.

Obsah kurzu

  • Prostředí prodeje
  • Databáze a práce s nimi
  • Prognózy prodejů
  • Plánování prodeje
  • Řízení distribučních kanálů
  • Finanční výsledky a kontroling
  • Tvorba rozpočtu
  • KAM - péče o klíčové zákazníky
  • CRM - budování vztahů se zákazníky
  • Mezinárodní prodej - interkulturní komunikace
  • Řízení prodeje
  • Pokročilé prodejní dovednosti
  • Psychohygiena a řízení času
  • Manažerské dovednosti - techniky
  • Kontrola obchodních zástupců (OZ)
  • Řízení lidských zdrojů
  • Právní aspekty prodeje

Pro absolvování přípravy k certifikaci si vyberte akreditovaný institut

PRAHA:
ICV, s.r.o.
Institut INPRO, a.s.
SEMIS, spol.s.r.o.

OSTRAVA:
HERTIN, s.r.o.

BRATISLAVA, Slovensko:
VKC Intenzíva, s.r.o.


Zhlédnuto: 6904 x