Úvodní > FAQ - nejčastější dotazy

FAQ - nejčastější dotazy

Q: Kde se dozvím o kurzech CIMA pro marketing a prodej?
A: Informace jsou v části KURZY a dále na stránkách akreditovaných vzdělávacích institutů (AVI).

Q: Kde najdu seznam AVI ?
A: Seznam a kontakty na AVI jsou na úvodní stránce webu CIMA a dále v části VZDĚLÁVACÍ INSTITUTY.

Q: Nemohu najít cenu kurzu, kde ji najdu ?
A: Ceny kurzů jsou dohodnuté nabídkové ceny vzdělávacích institutů. Kontaktujte prosím příslušný vzdělávací institut resp. jeho www stránky a nebo přímo vzdělávací institut, kde Vám tyto informace poskytnou.

Q: Mám praxi v reklamní činnosti a již vše z marketingu znám. Musím jít na kurz CIMA-A?
A: Nezbývá než Vám pogratulovat. Přesto bychom Vám doporučili seznámit se s obsahem kurzu Marketing CIMA-A a zejména s požadavky, které jsou kladeny na uchazeče o certifikaci. Požadavky na uchazeče naleznete na www.cima.cz pod hlavičkou marketing CIMA-A na levé liště portálu a dále jejich seznam pod názvem Odborné požadavky na certifikaci Marketing CIMA A.

Q: Mám vzdělání na vysoké škole a praxi v marketingu. Musím jít na kurz Marketing CIMA-A nebo mohu jít rovnou na kurz Marketing CIMA-B?
A: Pokud chcete získat certifikát dovedností a znalostí pro funkci Marketingový specialista, musíte absolvovat certifikační proces v souladu s požadavky na certifikaci v oblasti Marketingu CIMA-B. Doporučená forma přípravy je kurz Marketing CIMA-B, který Vás připraví na splnění požadavků pro certifikaci typu Marketing CIMA-B, Marketingový specialista. V průběhu kurzu však není opakována látka, pojmy, postupy, tedy dovednosti z kurzu typu CIAM A, které jsou u účastníka kurzu předpokládány. Musíte proto důkladně zvážit, zda problematiku a požadavky na certifikaci s deklarovanou Vaší úrovní znalostí a dovedností zvládnete.
Seznamte se rovněž s podmínkami, resp. předpoklady, které umožňují žádat o certifikaci na funkci marketingový specialista. (viz Statut certifikace a zkušební řád Marketing CIMA-B). Pokud nedosahujete požadované délky praxe nebo stupeň vzdělání, nebude Vaše žádost zřejmě přijata. Jedná se vlastně o ochranu spotřebitele, protože teoreticky nemá smysl absolvovat certifikační proces, pokud neexistují předpoklady pro jeho zvládnutí.

Q: Chtěl bych absolvovat kurz marketingu maximálně ve 3 dnech. Máte takovou nabídku ?
A: CS CIMA kurzy a vzdělání neorganizuje a nenabízí. Musíte se obrátit na některý vzdělávací institut, který takové kurzy nabízí. Bohužel ve Vašem případě to nebude asi žádný z akreditovaných vzdělávacích institutů CIMA, protože kurzy nabízené AVI jsou postaveny na bázi systému kvality a předpokladu absolvování certifikace. Za tři dny zvládnete ledacos, ale ne podmínky pro certifikaci a kurz marketingu, který Vám zaručí úroveň znalostí a dovedností.

Q: Absolvovala jsem kurz Marketing CIMA-B, ale nemám zkoušku na úrovni Marketing CIMA-A. Mohu jít tedy na certifikaci CIMA-B ?
A: Pokud splníte podmínky pro přijetí žádosti k certifikaci, tedy vzdělání (splňujete) a praxi (neznáme, neumíme posoudit), potom může být Vaše žádost přijata kladně. Pokud některou z podmínek nesplníte, může být Vaše žádost o certifikaci zamítnuta. Můžete také požádat certifikační orgán o výjimku. Certifikační orgán posoudí Vaši žádost a podklady a vydá Vám rozhodnutí. Vždy musíte mít na paměti, že certifikační orgán postupuje v souladu se Statutem certifikace. Snahou je, aby uchazeč měl předpoklady ke splnění a dosažení certifikace. Je to v zájmu uchazeče. Viz stránky Certifikace CIMA

Q: Chci se přihlásit na certifikaci, ale nechci chodit na žádný kurz marketingu. Je to možné ?
A: Ano, podmínky jsou pro všechny uchazeče stejné. Pokud splníte požadavky a podmínky pro přijetí žádosti, bude Vaše žádost přijata. Musíte tedy dosáhnout určité předpoklady ohledně úrovně vzdělání a praxe a dále věku. Pro úspěšný proces certifikace musíte splnit podmínky pro příslušný typ certifikace, tj. vykonat úspěšně zkoušku za daných podmínek a dále projít procesem dozoru a případné recertifikace. Viz stránky Certifikace CIMA

Q: Mohu opakovat certifikační zkoušku z marketingu ?
A: Ano, pokud splníte jednu část u certifikace CIMA-A, můžete opakovat tu část zkoušky, kterou jste nesplnil. Úspěšným složením jedné části si doplníte certifikaci z předchozí zkoušky a můžete obdržet certifikát. V případě neúspěšného absolvování obou částí zkoušky musíte přirozeně opakovat obě části znovu, tedy skládat celou zkoušku v případě certifikace typu marketingový manažer- CIMA-A. U certifikace typu CIMA-B je nutno opakovat celou zkoušku vždy. Pro případy opakování zkoušek má certifikační orgán nastaveny slevy z ceny certifikace.

Q: Nemohu se dostavit na zkoušku ve stanovený den. Co mám dělat ?
A: Pokud máte vážný problém, o kterém víte předem, je nutno se z procesu certifikace a zkoušky omluvit a doložit důvod neúčasti. Omluvy z procesu certifikace jsou akceptovány z tzv. kvalifikovaných důvodů, jako jsou nemoc, rodinné problémy, apod. V případě, že Vaše omluva bude akceptována, můžete se přihlásit na další vyhlášený termín za stejných podmínek. Musíte však vždy zaslat certifikačnímu orgánu novou žádost o certifikaci.

Q: Pokud se někdo nedostaví na zkoušku, co se stane?
A: Pokud certifikační orgán neobdrží omluvu předem, posuzuje se tato situace tak, jako by uchazeč u zkoušky neuspěl.

Q: Jel jsem na zkoušku do Prahy a havaroval jsem v autě. Nemohl jsem se na zkoušku dostavit. Co mám dělat?
A: Můžete se dodatečně omluvit a doložit Váš problém písemně. Certifikační orgán posoudí Vaši omluvu a doložené důkazy a rozhodne (pravděpodobně tak, že Vás omluví). Můžete se potom přihlásit na další vyhlášený termín zkoušky.

Q: Jsem přihlášena na zkoušku, ale týden po zkoušce se budu vdávat a změním tedy jméno. Co mám dělat ?
A: Pokud zkoušku a podmínky certifikace úspěšně zvládnete, stačí oznámit certifikačnímu orgánu změny ve Vašich kontaktních a osobních údajích. CS CIMA Vám zajistí provedení změny v databázi tak, abyste obdržela certifikát na nové jméno.

faq.jpg