Úvodní > Aktuality, články > CIMA je v marketingu nejvyšším levelem
 

CIMA je v marketingu nejvyšším levelem


Autor / zdroj: Šárka Šebková
Zveřejněno: 15.1.2011
Přečteno: 7352x

„Škola je nejnutnější základ informací pro život. No a vzdělávací kurzy jsou podle mne vyšším levelem,“ říká Miroslav Brábník, marketingový konzultant a akreditovaný lektor CIMA.

Co pro vás vlastně znamená pojem vzdělávání?
Je to možnost získat relevantní informace, které uplatním v praxi. A to platí nejen pro účastníky kurzu, ale i pro lektory. Vzdělávání rozvíjí osobnost, umocňuje postavení ve společnosti, a to bez ohledu na věk. Je ale zřejmé, že každý člověk časem přestane být posluchačem nebo přesněji žákem a sám přenáší na své zaměstnance, kolegy, ale i v rodině fundované informace. Ty ale zase získá neustálým vzděláváním.

Měl tedy Lenin pravdu, když říkal: „Učit se, učit se, učit se?“
Rozhodně. Učit bychom se měli opravdu v každém věku. A je fajn, že jsou k tomu vhodné podmínky nejen na školách, ale i prostřednictvím takových kurzů, jakým je třeba CIMA. Musím říct, že právě krátkodobé kurzy dávají největší prostor pro zhodnocení odlišnosti přijímané informace s vazbou na praxi. Funguje tu určité propojení teorie a praxe, které se ještě umocňuje vazbou lektor – posluchač. I já se totiž z praktických příkladů často přiučím.

Ale pořád se při školení bavíte jen teoreticky. Jak vypadá uvedení této teorie do praxe?
Teorie je primární a praxe sekundární. Velmi záleží na tom, jaký marketingový plán daná firma má a jak ho aplikuje do praxe, jaké využívá marketingové nástroje, ale také na tom, jakým týmem disponuje. Větší část informací, které účastníci kurzu získají, se dá aplikovat plošně. Pak už záleží na jednotlivých segmentech či produktech, které daný plán vyprofilují. Následně se z běžného marketéra stává lídr daného oboru či segmentu.

Co pro vás znamená zpětná vazba posluchačů?
Pro mne je to nejcennější prvek. Jednak vnímám, že informace které sděluji, někdo přijímá a současně nad nimi přemýšlí, přenáší si je do praxe. A otevřená zpětná vazba obohacuje ostatní posluchače kurzu. Tím se právě kurzy stávají jedinečnými, posluchači jsou v krátkém čase obohaceni o poměrně velké množství praktických připomínek. Tvrdím, že co nejde přenést do praxe, nemá smysl. Takže teorie jde ruku v ruce s praxí.

V čem by mělo být podle vás vzdělávání v marketingových kurzech specifické?
Určitě ve větší interaktivnosti, uplatnění případových studií. Úloha lektorů by měla spočívat zejména v tom, aby vysvětlovali, jak teoretické informace uplatnit v praxi. Takže je na místě představit celou škálu případů z praxe, je ale potřeba také zapojit posluchače a samotný lektor by měl být ochoten a schopen vstřebávat jejich názory.

Jak byste rozlišil jakoukoli školu, která se zabývá marketingem, od soukromého kurzu? Samozřejmě se nabízí hlavně kvalitativní rozdíl …
Pokud bych měl hodnotit úroveň školy, tak ta většinou řeší dílčí témata a disponuje větším časem přenesení informací k žákovi. Chybí na ní ale individuální přístup. Marketingové kurzy CIMA-A dávají celkový obraz o oboru marketing. CIMA-B se už zaměřuje na strategický marketing, strategické řízení a plánování. A nový kurz CIMA-C je zaměřen na praxi, takže seminární práce musí mít už nějakou aplikační hodnotu. A protože kurzy probíhají v menším množství účastníků, je u nás také větší prostor pro výměnu názorů a zkušeností.

Jsou tedy kurzy CIMA v oboru marketing vyšším levelem?
Já jsem patriotem vzdělávání CIMA a tvrdím, že je to nejvyšší možnost získaných informací, tedy podle mne jde o nejvyšší level. Zvlášť pokud absolvujete diplomovaného marketéra CIMA-C. Mám možnost porovnávat výkony žáků nejrůznějších škol, účastníků celosvětových kurzů, proto si toto dovoluji tvrdit.

Lidé, a to nejen z marketingu, dnes často tvrdí, že na vzdělávání nemají čas. Co s tím?
Zde je pak namístě e-learning, který si časově přizpůsobíte podle svých časových dispozic. Prostřednictvím internetu zpracováváte informace tak, jako byste byli na kurzu. Nejdůležitější rozhodnutí je tedy „začít“.