Úvodní > Aktuality, články > Informace o realizaci projektu – mobility (2017-1-CZ01-KA104-035312)
 

Informace o realizaci projektu – mobility (2017-1-CZ01-KA104-035312)


Autor / zdroj: CIMA
Zveřejněno: 30.5.2018
Přečteno: 2305x

 

 

Informace o realizaci projektu – mobility (2017-1-CZ01-KA104-035312)

     Ve dnech 16.-23.4. proběhla mobilita 6 účastníků v Itálii. Na mobilitu jsme se připravili v rámci přípravného kurzu organizovaného Institutem INPRO, a.s. (partner projektu). Příprava byla náročná, protože cíle projektu, které mají být dosaženy byly, resp., jsou obsažné, náročné a vysoké. S cílem rozšíření nabídky vzdělávání o problematiku přímého prodeje lokálních a regionálních produktů zemědělství a řemesel souvisí další cíle, tedy vytvoření určitých standardů pro možnost definice pracovní pozice manažera přímého prodeje pro uvádění produktů na lokální a regionální trhy a prodej produktů a inovace kompetencí lektorů, kteří budou v rámci systému CIMA zajišťovat další školení zejména pro členy ASZ (Asociace soukromého zemědělství ČR, partner projektu). Jako zahraniční partner projektu byla vybrána organizace CEDIT, a to na základě minulých dobrých zkušeností spolupráce a na základě profesních kompetencí a sociálních vztahů této organizace v Toskánsku. Připravený program se zahraničním partnerem naplňoval cíle, kterých má mobilita dosáhnout.

     Preferovanou formou realizace náplně cílů projektu bylo stínování. Setkali jsem se přímo v organizacích s odborníky, kteří se profesně zabývají obdobnou problematikou. Vzájemně jsme si vysvětlovali problémy, čerpali z poznatků a zkušeností odborníků z Toskánska, pečlivě si vyhodnocovali informace, domlouvali jsme na možnostech konkrétní spolupráce, nahlédli do jsme do systému vzdělávání pro tuto oblast v Toskánsku, porovnávali naše programy, projekty, cíle, zkušenosti, získávali přímou zpětnou vazbu na naše myšlenky a aktivity. Vytvořili jsme dobrý základ pro další spolupráci ASZ s italskými partnery, naši spolupráci (CIMA) s ASZ. Někteří účastníci si doplnili kompetence v dalších oblastech, zejména v dovednostech jako jsou analýza trhu, základní průzkumy trhů, komunikace, analýzy hodnotové řetězce, zvyšování užitku a hodnoty pro zákazníka a citlivosti na požadavky a potřeby zákazníků. Nyní zpracováváme podklady a připravujeme další výstupy z projektu, zejména náplně workshopů s aktivní účastí účastníků projektu.

     Účastníci mobility byli vybrání na základě výběrového řízení, v souladu s požadavky specifikovanými ve vyhlášením výběrovém řízení, projektem a cíli projektu. Komise doporučila 6 osob, resp. 6 profesí s potřebnými kompetencemi a předpoklady úspěšnou realizaci projektu. Takže byla vytvořena skupina zahrnující farmáře, zástupce profesního svazu zemědělců, projektového manažera a analytika, manažery a lektory marketingu. Náš podaný projekt byl v původním návrhu poněkud obsáhlejší, schválený projekt byl zredukován co do objemu finančních prostředků, počtu osob, počtu dní pobytu ale nikoliv co se týče cílů a výstupů z projektu.

    V průběhu mobility jsme vyhodnocovali denně získané poznatky, zkušenosti a přínosy pro zlepšování kompetencí. To nám pomohlo naplnit jednotky učení, kompetencí a ověřování ECVET a na jednáních s příjímací organizací CEDIT následně odsouhlasit, co je splněno, co nás čeká atd. Náš program mobility byl ostatně v souladu s požadavky ECVET také se zahraničním partnerem nastaven, plněn a splněn.

Pokud se týká samotného programu mobility, byl nastaven na 6 dní + 2 dny na cestu. Program zahrnoval také jednání v dalších místech Toskánska, takže kromě Florencie jsme jednali také ve Vicopisano, Grosseto, Arezzo a Bargino. Na jednotlivá jednání a místa jsme se přesunovali sami zapůjčenými auty, takže jsme měli také navíc problematiku a agendu logistiky a jízd autem ve Florencii a dalších míst Toskánska.. Některá jednání tak probíhala pozdě odpoledne a večer, protože časový rozpis jednání se nemohl občas potkat s realitou italského provozu a srdečností a ochotou a vstřícností odborníků, se kterými jsme jednali.

Jednání v Toskánsku proběhla s organizacemi:

ARTEX – svaz sdružující malé řemeslné a zemědělské/potravinářské firmy. Artex je také koordinátorem pravidelného prodejního veletrhu spotřebních a potravinářských produktů. Nabídka produktů, jejich display, podpora prodeje atd. je úžasná a my jsme také jednali s mnoha nabízejícími vystavovateli o problematice úspěchu lokálních produktů na regionálním trhu. Se zástupcem Artexu jsme si odzkoušeli teoreticky možný a úspěšný průběh vstupu lokálních produktů na trh USA.

Univerzita Florencie – Zemědělská fakulta – zde jsme konzultovali rozsah a obsah marketingového programu výuky s aplikací marketingu destinace, marketingu ovoce, vína a olivového oleje.

Franchi Salumi a Caseficio Raineri – farmářská produkce masa, masných produktů, sýrů spojená aktuální nabídkou prodeje. Názorné příklady vytváření hodnoty pro zákazníka v rámci hodnotového řetězce. Naši zástupci farmářů konfrontovali systémy a způsoby produkce a nabídky pro lokální trh.

Confartigianato Imprese Grosseto – jednání se svazem farmářů a obchodníků, kteří řeší obdobné problémy. Vzájemně jsme konzultovali na konkrétních příkladech možnosti podpory prodeje a udržování výhodných vztahů mezi producenty, prodejci a zákazníky.

Vyšší odborná zemědělská škola Toskánska Grosseto – zajímavý workshop ohledně možností studia spojeného s konkrétní praxí. Škola projevila zájem o výměnu dalších zkušeností, vyučujících a studentů.

Confartigiantato Imprese Arezzo – obdobná organizace jako v městě Grosseto, projednávány konkrétní podpory rozvoje prodeje lokálních produktů přes moderní média s možností ukázek případových studií z Toskánska pro aplikaci v ČR.

Vestri Chocolate Company- ukázka propojení a specializace hodnotového řetězce v oblasti produkce kakaových bobů, výroby čokolády, prodeje cukrářských produktů s výraznou efektivitou malé organizace.

Antinori vinařství Bargino – perfektní ukázka nabídky hodnoty pro zákazníka ve spojení produkce a spotřeby s maximalizací vytváření faktoru spokojenosti zákazníků na jednom, výjimečném místě, které bude dále zcela jistě propagováno návštěvníky na další možné zákazníky.

Prodej regionálních produktů řemesel a potravinářství spojený s aktivním zážitkem spotřeby a možnosti nákupu na místě, v oblasti centrálního turistického ruchu Florencie je k dispozici několik sálů pro prodej produktů pouze z oblasti Toskánska, spojené s