Úvodní > Aktuality, články > Vyhlášení termínu VH CIMA - Pozvánka pro členy CIMA
 

Vyhlášení termínu VH CIMA - Pozvánka pro členy CIMA


Autor / zdroj: CIMA
Zveřejněno: 2.11.2018
Přečteno: 2810x

Vyhlášení termínu řádné valné hromady Českého institutu pro marketing CIMA, z.s.

 

Pozvánka na valnou hromadu CIMA a informace pro členy CIMA

 

Na základě rozhodnutí představenstva CIMA ze dne 18. 10. 2018 se uskuteční:

dne 4.12.2018 (úterý)) jednání řádné valné hromady CIMA.

 

Místo konání VH: sídlo CIMA, z.s. - Samcova 1177/1, 110 00 Praha 1, (zasedací sál Institutu INPRO, a.s., 1.patro, Asociace soukromých zemědělců)

Čas jednání: zahájení jednání VH 13.15 hodin, registrace účastníků VH/členů CIMA s hlasovacím právem spolku CIMA od 13.00 hodin

 

Navrhovaný program jednání řádné VH :

 

 1. Zahájení, jmenování řídící osoby VH
 2. Schválení programu jednání řádné VH a volba návrhové komise (současně pracuje jako komise pro sčítání hlasů)
 3. Zpráva představenstva CIMA a informace o činnosti orgánů spolku CIMA,
 4. Zpráva DR CIMA
 5. Finanční uzávěrka spolku za rok 2017 (schválení) a návrh výhledu rozpočtu na rok 2018. Návrh strategie CIMA pro další období.
 6. Jednání dle návrhu, diskuse, příspěvky, informace:
 • Změny v platbách členských příspěvků spolku
 • Změny pojmenování produktů marketing CIMA-A a CIMA-B
 • Návrh strategie CIMA pro další období.
 1. Návrh usnesení VH od návrhové komise, schválení usnesení a závěr

 

 

Pro průběh VH CIMA jsou platná příslušná ustanovení jednacího řádu VH CIMA, která jsou uvedena v příloze a na webu www.cima.cz v sekci interní

Předpokládané oficiální ukončení řádné VH v 14,30 hod. 

 

Za představenstvo CIMA

Otakar Pivoda

Jednatel CIMA

 

Poznámky k organizaci VH CIMA:

 

 1. Hlasovací právo na jednání VH má každý člen dle článku IV, bod 1a a 1b stanov CIMA, který má uhrazeny členské poplatky za aktuální rok 2018 (Jedna se o řádné a čestné členství v CIMA) Jednání VH se mohou zúčastnit i přidružení členové CIMA (čl. IV, 1c, stanov CIMA, bez hlasovacího práva).
 2. V případě, že se člen CIMA s hlasovacím právem nemůže zúčastnit řádné VH, může poskytnout své hlasovací právo jinému členovi CIMA na základě zmocnění. Zmocnění musí být písemné, (včetně formou emailu), podpis nemusí být ověřen, zmocnění musí být předáno návrhové komisi před zahájením hlasování o usnesení z VH.
  • Členové CIMA angažovaní v některém z orgánů CIMA mají jeden hlas. Pokud zastupují současně AVI, jako člena CIMA, nemají již dodatečný jeden hlas. Tato situace platí i v případě, že je pověřena jednat na mimořádné VH za AVI jiná osoba než obvyklý zástupce vedení AVI.
 3. Návrhy na případné doplnění programu jednání VH prosíme předkládat písemně (emailem) sekretariátu CIMA nejpozději do 27. 11. 2018
 4. Splatnost členských příspěvků spolku CIMA byla v první polovině června 2018
 5. Řídící řádné VH má právo omezit vystoupení člena CIMA v diskusi tak, aby nebyl narušen plánovaný program a hladký průběh VH.

 

 

Prosíme všechny účastníky VH, aby svou účast na VH potvrdili emailem na adresu cima@cima.cz nejpozději do 27.listopadu 2018. Děkujeme za pochopení.