Úvodní > Aktuality, články > Informace o změně formy CIMA a vstupu spolku do likvidace
 

Informace o změně formy CIMA a vstupu spolku do likvidace


Autor / zdroj: CS CIMA
Zveřejněno: 3.2.2020
Přečteno: 15594x

Informace o změně formy spolku Český institut pro marketing CIMA, z.s. a vstupu do procesu likvidace spolku

 

     Na základě rozhodnutí valné hromady CIMA ze dne 20.11.2019 ukončuje spolek CIMA činnost spolku a zapsaný spolek Český institut pro marketing CIMA vstupuje dnem 1.2.2020 do likvidace. Spolek CIMA požádal příslušný rejstříkový soud o zápis změny formy spolku na zapsaný spolek v likvidaci.

     Valná hromada CIMA jmenovala jako likvidátora spolku Ing. Otakara Pivodu.

      Pro činnost spolku tento stav znamená, že po rozhodnutí soudu bude spolek CIMA označován dodatkem v likvidaci. Současně byly zahájeny potřebné úkony k ukončení aktivit CIMA v souladu s likvidačním plánem. Do doby úplného výmazu spolku na základě usnesení soudu spolek CIMA nadále vykonává všechny nezbytné aktivity zajišťující běžný nezbytný provoz spolku a bude zajišťovat potřebné aktivity spojené s certifikací CIMA. Spolek nebude nadále poskytovat služby Autorizované osoby pro zkoušky v rámci NSK.

      Spolek CIMA bude až do doby úplného výmazu a ukončení činnosti CIMA zajišťovat v plném rozsahu a kvalitě potřebné zkoušky spojené s certifikačním systémem CIMA, tedy pravidelné certifikační zkoušky, opakované certifikace (recertifikace).

     Pro případné dotazy a informace se obracejte na likvidátora p. O.Pivodu, na email:

cima@cima.cz nebo certifikace@cima.cz

 

Ing. Otakar Pivoda

Jednatel CIMA