Úvodní > Aktuality, články > CIMA vzdělává pro růst
 

CIMA vzdělává pro růst


Autor / zdroj: Otakar Pivoda
Zveřejněno: 23.1.2012
Přečteno: 4122x

Český institut pro marketing (CIMA),o.s. nabízí možnost využití akreditovaných vzdělávacích programů CIMA realizovaných akreditovanými vzdělávacími instituty CIMA v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Vzdělávejte se pro růst".

Projekt je určen všem typům podniků (malé, střední, velké) působícím v oborech strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod, pohostinství, gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. Umožňuje finanční podporu firmám, které úspěšně zvládají současnou ekonomickou situaci, mají potenciál k dalšímu růstu a potýkají se s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost ve výše uvedených oborech a bud nabírají nové pracovníky, které je potřeba příslušně vyškolit, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců případně se může jednat o rekvalifikaci současných zaměstnanců. Součástí podpory je také úhrada části mzdových nákladů. Realizačně projekt zastřešují regionální Úřady práce s datem ukončení projektu 31.7.2013.

„Naše spolupráce zahrnuje pomoc při administraci získání dotací, pomoc při hledání a zpracování potřebných informací z řady příslušných dokumentů, vyškolení či rekvalifikaci nově nabíraných zaměstnanců, které firmy potřebují zaškolit a zvýšení znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců v oblastech obchodu, prodeje, marketingu, managementu výroby." sdělil ředitel CIMA ing. Otakar Pivoda a pokračoval „Výsledkem našeho vzdělávacího procesuje odborná připravenost zaměstnanců řešit pracovní úkoly metodami a postupy založenými na současných evropských a světových poznatcích a zkušenostech."

Proces vzdělávání bude ukončen závěrečnou zkouškou v příslušném oboru a v případě úspěšného absolvování certifikační zkoušky obdrží zaměstnanec certifikát CIMA s celoevropskou platností.

CIMA v souvislosti s projektem organizuje workshopy s cílem seznámit zájemce s možností využití financování včetně spolupráce s akreditovanými instituty CIMA, postupy a směrnicemi navazujícími na cíle projektu a dále kompetencemi, které mohou zaměstnanci zájemců získat.

O vzdělávacím a certifikačním institutu CIMA CIMA je jediným Certifikačním orgánem č. 3175 akreditovaným CIA dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 v České republice, který je oprávněn organizovat a odborně certifikovat nezávislý systém přípravy marketingových pracovníků, pracovníků v oblasti prodeje a managementu podle projektů CIMA a vydávat certifikační osvědčení na základě hodnotících standardů CIMA a ověření shody znalostí a dovedností (kompetencí) uchazečů s příslušnými hodnotícími standardy. Více informací získáte na stránkách www.cima.cz; .