Úvodní > Aktuality, články > Informace pro členy CIMA a zájemce o účast na projektu "Mobility"
 

Informace pro členy CIMA a zájemce o účast na projektu "Mobility"


Autor / zdroj: Ing. J. Imaluf
Zveřejněno: 10.8.2012
Přečteno: 3636x

Věc: Program Leonardo da Vinci-Projekt Mobility, Program celoživotního učení - pracovně vzdělávací pobyt Španělsko

Informace pro zájemce o účast na projektu

Vážení členové sdružení,

Český institut pro marketing(CIMA), o.s. ve spolupráci s INSTITUT INPRO, a.s. získal, na základě schválení žádosti, grant v rámci programu Leonardo da Vinci – Projekt Mobility (Program celoživotního učení) pro pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě na pracovně vzdělávací pobyty pro své členy v jižním Španělsku. Projekt je zaměřen na získání a přenos zahraničních znalostí a praktických zkušeností a tak pobyt by měl účastníkům pomoci získat nové informace, zkušenosti i nápady pro další rozvoj systému marketingového vzdělávání CIMA a jeho rozšíření o marketingové řízení cestovního ruchu, hotelnictví a restauratérství.

Pracovně vzdělávací pobyty jsou určeny následujícím členům CIMA:
  • Vedoucím pracovníkům a manažerům a akreditovaných vzdělávacích zařízení sdružení CIMA,o.s.
  • Lektorům, odborným školitelům a poradcům akreditovaným CIMA,o.s.
  • Pracovníkům procesu certifikace personálu
V rámci projektu se uskuteční dva týdenní pobyty pro celkem 24 účastníků v následujících termínech:
  1. 25.11. – 01.12.2012 pro 12 účastníků
  2. 17.03. – 23.03.2013 pro 12 účastníků
Pobyty budou připravovány společně s oficiálním partnerem projektu – španělskou vzdělávací společností GRANAFORMA S.L. z Granady. Program bude obsahovat návštěvu řady vzdělávacích společností zabývajících se kontinuálním odborným vzděláváním v oblasti marketingu cestovního ruchu, a dále i regionálního úřadu vlády, asociace zaměstnavatelů, unie zaměstnanců, s cílem poznání jejich vlivu na odborné vzdělávání a poradenství v oblasti turistického sektoru. Nezapomene se samozřejmě i na návštěvu zajímavých míst této turisticky velmi atraktivní lokality.

Veškeré náklady na realizaci projektu jsou hrazeny z grantu, tj. letecká doprava Praha – Malaga a zpět, místní doprava do Granady a v rámci programu, ubytování, plná penze, zajištění a realizace návštěv dle programu. V souladu s podmínkami projektu se předpokládá spolufinancování a to pro zajištění potřebné rozšířené předodjezdové přípravy, kde se uvažuje o malém příspěvku od účastníka.

Vážení členové CIMA, máte-li zájem o účast, prosíme, abyste se do 31.8.2012 hlásili na e- mailové adrese: mobility.cima@centrum.cz , a to s uvedením jména, příjmení, kontaktní adresy a preferovaného termínu. Tento e-mailový kontakt byl zřízen pro zjednodušenou přímou komunikaci všech účastníků projektu na partnery a organizaci projektu Vzhledem k předpokládanému zájmu, omezené kapacitě a pravidlům projektu bude výběrovou komisí, ustavenou představenstvem CIMA, proveden konečný výběr, se kterým budete seznámeni do 15.9.2012. Podmínkou účasti je:
  • Členství v CIMA /i kolektivní/
  • Odborná a osobní způsobilost
  • Aktivní zájem a schopnost spolupráce na inovaci a tvorbě produktů CIMA
  • Minimální komunikativní znalost angličtiny nebo španělštiny
Současně si dovolujeme upozornit, že z účasti vyplývají pro účastníky i určité povinnosti. Jedná se o účast na předodjezdovém soustředění a zejména pak vypracování stručné zprávy o řešení přidělených úkolů a návrzích na využití výsledků projektu pro inovaci a rozvoj systému marketingového vzdělávání CIMA dle požadavku nositele projektu.

Věříme, že realizace uvedených pracovně vzdělávacích programů, které členům CIMA, o.s. pomohou rozšířit znalosti i praktické zkušenosti v oblasti marketingu, výrazně přispěje k inovaci a modernizaci systému vzdělávání CIMA i vytvoření nových partnerských vztahů se zahraničím.

Praha 9.8.2012

Ing. Jiří Imlauf
Předseda DR CIMA

Ing. Otakar Pivoda
ředitel CS CIMA

Prohlášení:
Příjemce CIMA obdržel grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah tohoto dokumentu odpovídá výhradně autor.