Úvodní > Aktuality, články > Kdy využít koučink a proč se vám vyplatí
 

Kdy využít koučink a proč se vám vyplatí


Autor / zdroj: Ing. Oldřich Navrátil
Zveřejněno: 2.2.2014
Přečteno: 2982x

Praha, 24. ledna 2014 - (PREKON) - V průběhu života procházíme všichni různými etapami, kdy se nám mohou naše přání, priority a cíle měnit. Je to přirozené a na uvedené změny působí řada jak vnějších, tak i vnitřních faktorů. Téměř každý člověk se setká ve svém životě se situací, kdy o sobě zapochybuje, vidí sebe, svoji osobní nebo společenskou situaci, své dosažené výsledky nebo výkony v negativním světle. Tento mentální postoj trvá různě dlouho a někdy může negativně ovlivnit naši psychiku, určité oblasti našeho života, mezilidské vztahy, profesní výkonnost nebo zdraví.

"Ten nejtěžší boj svádí člověk vždy sám se sebou. Dokáže-li nebojovat se svými protiklady, oprostit se od negativních myšlenek, emocí a naplnit svou mysl i srdce láskou, empatií, sebedůvěrou a odhodláním, má šanci dosáhnout všech svých cílů a cítit se šťastný."

Koučování se vedle psychoterapie stává součástí moderní doby, která nás všeobecně klade stále vyšší osobní nebo pracovní nároky. Pod tímto tlakem si někdy potřebujeme ujasnit priority, hodnoty, cíle a případné konflikty mezi nimi. Kouče mají dnes nejen vrcholoví sportovci, top manažeři, různí podnikatelé nebo mediální hvězdy, ale v řadě případů i lidé, kteří potřebují odhalit své rezervy nebo potenciál pro harmonický a naplněný osobní život.

Pokud chcete spolupracovat s koučem, zkuste si nejprve najít odpovědi na následující otázky:

 • Chci něco konkrétního změnit? Co je to. Proč to chci změnit?
 • Jsem to opravdu já, kdo to chce změnit, nebo mne do toho tlačí mé okolí?
 • Jaké jsou mé životní hodnoty?
 • Jaké jsou mé cíle, kterých chci dosáhnout? Proč chci těchto cílů dosáhnout?
 • Jsou mé cíle v souladu s hodnotami, které vyznávám?
 • Jsem schopen si cíle detailně představit, popsat je nebo kvantifikovat?
 • Jaký je můj ideální časový horizont pro dosažení zvolených cílů?
 • Co všechno jsem ochoten udělat, abych stanovených cílů dosáhl?
 • Jaká rizika jsou spojená s následováním zvolených cílů? Jsem ochoten nést tato rizika?
 • Jsou moje denní návyky a zvyklosti v souladu s určenými cíli?
 • Jak souvisí moje aktuální návyky s mým myšlením?
 • Jak musím v této souvislosti změnit své životní zvyklosti, abych dosáhl svých cílů?
 • Je způsob mého současného myšlení v souladu s mými stanovenými cíli?
 • Jaké myšlenky a jaké chování nejsou v souladu s mými sny nebo cíli?
 • Jsem ochoten změnit způsob mého přemýšlení nebo své chování abych mohl změnit zaběhlé životní rituály?
 • Jaké myšlení a jaké vzorce mohou podpořit dosažení cílů?

Zodpovězení otázek vám ulehčí celá řada vyzkoušených nástrojů, jejichž použití vám kouč vysvětlí v průběhu osobního, kariérního, nebo manažerského koučinku a jednotlivých pracovních sezení. Správný kouč vám nic nebude radit. Přinutí vás se potrápit s hledáním správných odpovědí. Přiměje vás si sáhnout na pomyslné dno vašich schopností a nalézt vlastní odpovědnost na osobní cestě za štěstím.

Co je důležité než se rozhodnete pro koučink

Před vlastním rozhodnutím je nezbytné, abyste si ujasnili své osobní (kariérní, manažerské) cíle a zhodnotili sami nebo za pomoci konzultanta, zda-li jsou vaše cíle v souladu s hodnotami a vašimi prioritami a jaký je hlavní důvod, proč svého cíle chcete dosáhnout. Objevíte-li konflikt, nebo nevíte-li proč chcete cíle dosáhnout, nemáte dostatečnou motivaci a neúspěch je v daném případě vysoce pravděpodobný.

Zapomeňte na vše, co se stalo v minulosti i na vlivy svého okolí. Nechcete-li vybočit z davu a nadále dělat to, co ostatní, stěží svých cílů dosáhnete! Je nutné nově „naprogramovat“ svůj mozek na tzv. „kalkulované riziko“, aby byl schopen rozeznávat, co můžete změnou získat a případně co ztratit. Rozdíl mezi pozitivním přínosem pak musí dávat smysl. Chceme-li dosáhnout něčeho výjimečného, musíme být schopni a ochotni nést s tím spojené riziko.

Vaše cíle musí být jasné, jednoduše definované, detailně popsatelné a měřitelné. Musíte být schopni se naučit postupně vizualizovat výsledek ve vašem podvědomí. V průběhu osobního koučinku se naučíte různé techniky, kdy si představíte sami sebe v problematických situacích. Při chápavém vedení konzultanta - kouče se dokážete zbavit bloků a přepíšete si vzorce, které vás brzdí. Pomocí nového chování a vizualizace zrušíte destruktivní mentální procesy a nahradíte je pozitivními. Počítejte s několikaminutovým pravidelným denním tréninkem, který je třeba dodržet.

Jakmile si ujasníte svůj cíl, naučíte se definovat priority a určíte si sami jasnou strategii, abyste se ke svému cíli přiblížili. Kromě akčního plánu je důležitý váš denní tréninkový plán a kroky, kterými se budete ke svému cíli ubírat.

5 hlavních kroků v osobním a kariérním koučinku (základem je jednoduchost a snadné zapamatování):

 1. Je třeba znát své slabé stránky. Kde jsou vaše rezervy, váš potenciál a osobní pohled do zrcadla.
 2. Zpracování osobní „SWOT“ analýzy. Uvědomte si, že svoji osobnost nezměníte. Koučinkem lze formovat optimální změnu způsobu vašeho chování.
 3. Definování cíle – čeho chci dosáhnout, kam chci dojít, jaký výsledek očekávám a jak ho budu měřit, kvantifikace kalkulovaného rizika.
 4. Cesta – kam chci dojít, jaký směr zvolím, jak jsem s cílem ztotožněn a vnitřně přesvědčen, jakou strategii a kroky učiním, sebereflexe, změna jako proces. Vaše cesta je nejdůležitější částí osobního rozvoje a dosažení úspěchu
 5. Změna myšlení a zdravé sebevědomí – osvobození se od minulosti, zbavení se myšlenkových bloků, nové dohody, vizualizace úspěchu, relaxační techniky, harmonie vědomí a podvědomí.

Protože se v našem životě neděje nic náhodou a vše má svůj smysl i čas, jste na nejlepší cestě se sami rozhodnout, zda využijete nebo ne možnost vyzkoušet si osobní koučování v praxi.

Kontakt:

Ing. Oldřich Navrátil
Personální a manažerské poradenství
E: info@personalistika-navratil.com
M: 603 342 598
www.personalistika-navratil.com

Pramen: PREKON.CZ