Úvodní > Aktuality, články > Emoce v marketingu - Jak oslovit srdce zákazníka
 

Emoce v marketingu - Jak oslovit srdce zákazníka


Autor / zdroj: ing. Jan Chorvát
Zveřejněno: 21.2.2014
Přečteno: 3633x

Praha, 20. února 2014 - (PREKON) - V krásných prostorách Divadelního sálu Klubu Lávka byla pokřtěna nová publikace Jitky Vysekalové a dalších autorů věnovaná emocím, nejen v marketingu. Příjemným podvečerem provázel Karel Voříšek s šarmem jemu vlastnímu a atmosféru vskutku emocionální navodila svými šansony Zlatka Bartošková.

Emoce jako důležitý hnací fenomén nás provázejí celým životem. I tím zákaznickým. Můžeme se pokoušet je definovat, členit, analyzovat, zkoumat… Výsledky výzkumů ukazují na jejich důležitou roli, kterou hrají v našem životě, a pomáhají pochopit, jakými mechanismy mozková centra naše emoce ovládají – od radosti a lásky až po znechucení a strach. Mají význam při formování vazeb mezi jednotlivci, ale ovlivňují významně i fungování celé společnosti.

Knížka, kterou dostáváte do rukou, se zabývá významem emocí v našem životě i emoční inteligencí a především využitím poznatků o emocích v marketingu, včetně možnosti jejich měření. Uvádí příklady využití i analýzy pozitivních i negativních emocí v rámci marketingové komunikace u nás i v zahraničí. Seznamuje s „klasickými“ i novými přístupy k výzkumu emocí. Součástí této zajímavé a na našem trhu ojedinělé publikace jsou případové studie významných marketingových odborníků, které představují široké spektrum využití poznatků o emocích v praxi jako např. význam emocí při nákupním rozhodování v oblasti B2B, emocionální působení na zákazníka v místě prodeje, role emocí při budování značky, jak využít v reklamě humor i možnosti využití emocí v celém marketingovém mixu.

Komu je publikace určena? Všem, kteří se významem emocí nejen v marketingu zabývají a chtějí se dovědět o aktuálních poznatcích v této oblasti a o možnostech jejich využití, ale i všem zvídavým lidem, které zajímá, jak to s působením emocí, a to nejen při nakupování, je.

Recenzent publikace prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., říká:

„Kniha se zabývá velmi aktuální tematikou, která má své místo nejen v marketingu, ale v managementu obecně. Hodnotu této publikace zvyšuje skutečnost, že autorka je jak významným profesionálem v oblasti psychologie, tak v problematice marketingu. Jde o dílo ojedinělé v naší odborné literatuře, poněvadž předkládá čtenáři vhodnou formou řadu poznatků o tom, jak působí emoce ve vztahu k psychickým procesům, jaký je jejich vztah k fyziologii člověka, jaké jsou jejich projevy a další. Stejně tak si kniha zachovává odbornou úroveň i v části, která se zabývá významem emocí v marketingu.“
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

*****

Emoce v marketingu - Jak oslovit srdce zákazníka
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., a kolektiv

Kniha je monografie

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
www.grada.cz
jako svou 5414. publikaci

Odborný recenzent:
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

Vydání knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

Odpovědný redaktor PhDr. Milan Pokorný
Sazba Antonín Plicka
Počet stran 296
První vydání, Praha 2014
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2014
Cover Photo © fotobanka allphoto
ISBN 978-80-247-4843-6