Úvodní > Aktuality, články > Marketing CIMA
 

Marketing CIMA


Autor / zdroj: CS CIMA, Otakar Pivoda, ředitel
Zveřejněno: 24.9.2014
Přečteno: 2501x

V srpnu 2014 proběhl dozorový audit ČIA u certifikační sekce CIMA (CS CIMA). Závěrečná zpráva ČIA konstatuje celkovou úroveň certifikace CIMA na vysoké odborné úrovni, dozor proběhl bez výhrad a neshod. Platnost osvědčení zůstává do července 2015, přičemž v roce 2015 bude certifikační orgán CIMA žádat o prodloužení akreditace s aplikací nové normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob). Naše poděkování za úspěšné prokázání kvality procesu certifikace patří pomocným orgánům certifikační sekce CIMA. Jedná se zejména o Radu pro certifikaci, která je hlavním validačním a dohlížecím subjektem naší certifikační činnosti. Aktivně působí také pomocné orgány CIMA, jako je Rozhodčí komise, která posuzuje odborně a nezávisle odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu. Hlavní aktivitou certifikační sekce jsou zkoušky odborné způsobilosti, kde působí aktivně, stále dobře a kvalitně zkušební komise pro marketing CIMA-A, marketing CIMA-B, marketing CIMA-C, Prodej CIMA-A a Prodej CIMA-B. Ve zkušebních komisích jsme získali další nové odborníky v příslušných oborech a profesích a ukončili spolupráci s těmi členy, kteří již nechtějí působit nebo nejsou aktivní ve vzájemné spolupráci.

Našimi nejdůležitějšími činiteli jsou přirozeně naši klienti, uchazeči o certifikaci. Jsme rádi, že počty uchazečů o certifikaci nabírají opět růstový trend a snažíme se všemožně osobní rozvoj, vzdělávání a průkaz odborných znalostí a dalších dovedností (kompetencí) podporovat. Úspěšní držitelé certifikátů CIMA umí, znají a dovedou to, na co jsou odborně připraveni a certifikováni. Absolventi kurzů marketingového managementu CIMA na různých úrovních a držitelé příslušných typů osvědčení o certifikaci už nyní sami říkají: „Management firmy je o marketingovém přístupu a pohledu“. Domníváme se, že kdyby personalisté a HR manažeři vzali konečně v úvahu, že mohou obsadit na důležité funkce odborníky s ověřenými kompetencemi a nejen osoby flexibilní a plnící „různá“ nařízení, mohly by statistiky a situace s konkurenceschopností vypadat poněkud lépe.

Certifikace a příprava na ni jsou náročné. Požadujeme relativně velké penzum znalostí a dovedností jak v přípravě, tak procesu certifikace. Ale o tom to je, systém CIMA připravuje a osvědčuje odborníky. Přípravný vzdělávací systém a certifikace jsou přitom na sobě nezávislé procesy, existuje ovšem zpětná vazba, která indikuje a opravuje případné nedostatky ve znalostech. Certifikace je postavena na požadavcích, které reflektují potřeby trhu, je transparentní, nestranná, objektivní a vylučuje střet zájmů. Právě kontrolu všech procesů certifikace z procesního i odborného hlediska zajišťuje ČIA a vydává o tom osvědčení. Kvalitní certifikační organizace jsou členy Sdružení organizací pro certifikaci osob.

Příprava marketingových a prodejních odborníků v kurzech CIMA je z hlediska získání potřebných kompetencí pro profesní a odborný růst maximálně doporučitelná forma, i když ne asi jediná. Získání osvědčení je potom nástavbovou formou, která jaksi automaticky vyplývá z toho, že absolventi kurzů CIMA mají potřebné a požadované množství kompetencí na příslušné úrovni a kvalitě.

Tak, jako se „bije“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) za bezproblémové podmínky podnikání a podporuje obecně podnikání a firmy, tak my se snažíme rovněž ve spolupráci s AMSP ČR podpořit malé a střední firmy a odborníky na řízení v těchto firmách v oblasti odborného vzdělání a růstu, rozvoje a konkurenceschopnosti. Marketing je totiž filozofií podnikání a řízení. To samé platí i pro firmy velké, např. v rámci spolupráce se Svazem obchodu a průmyslu ČR, SOCR ČR atd. V zájmu dalšího rozvoje a informovanosti držitelů certifikátů CIMA ohledně vývoje a trendů v marketingu informujeme a nabízíme možnost účasti na aktuálních marketingových seminářích, konferencích a podobných akcích v rámci spolupráce s dalšími subjekty, které rozvíjí a podporují marketingovou filozofii a další profesní růst marketérů jako je například Česká marketingová společnost (ČMS) a Marketingový institut (MKTI).

Jak bylo kdysi řečeno na jedné významné marketingové obchodní konferenci, musíme dostat marketing z vizitek do hlav. No a to platí stále. Nebo možná ještě více?