Úvodní > Aktuality, články > Marketing není zaklínadlo
 

Marketing není zaklínadlo


Autor / zdroj: Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
Zveřejněno: 30.10.2014
Přečteno: 2600x

Autorský článek:

Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

CELÝ ČLÁNEK + PŘÍLOHY: http://tinyurl.com/olse55p

Co můžeme o marketingu slyšet

Marketing se stává jedním z velmi frekventovaných slov ve slovníku takřka všech sociálních skupin. Ale nejen to, dostává se na úroveň tématu, kterému každý rozumí a je oprávněn jej svým způsobem interpretovat. Bohužel, příčinou je asi skutečnost, že tento pojem se objevil, a to oprávněně, velmi rychle ve spojení s transformací naší ekonomiky počátkem devadesátých let a stalo se z něho postupně zaklínadlo i pro ty, kdo chtějí stůj co stůj vyjádřit svůj pozitivní vztah k tržní ekonomice, ať již jí prospívají či nikoliv. Tak marketing dohnal fotbal, kterému přece rozumí téměř každý. Jednoduše řečeno, kdo nepoužívá slovo marketing – není tzv. v obraze.

Nesprávný výklad pojmu marketing není jen předmětem „důležitých hospodských debat“, ale i četných výroků odborníků v různých oblastech naší společnosti, podnikatelů a obchodníků, politiků, vědeckých pracovníků a bohužel i těch, kteří si vzali marketing za předmět obživy. Největší škody však může napáchat nezodpovědné falešné charakterizování a zneužívání slova marketing ve veřejných sdělovacích prostředcích všeho typu. Vnímavý posluchač a čtenář se s příklady tohoto nešvaru může setkat takřka denně v rozhlase, TV, tisku (žel i odborném). Autoři této stati mohou tuto skutečnost doložit tristní sbírkou citátů. V TV Událostech a komentářích je někdy doslova přemarketizováno.

O čem tyto skutečnosti svědčí. Především o tom, že řada účastníků společensko-ekonomických procesů neví co marketing je, ač má snahu jej využívat jako zaklínadlo své odbornosti a být prostě „in“. Tím marketingu škodí u nejširší veřejnosti, zejména u spotřebitelů, kteří by měli především chápat marketing jako cestu k psychologickému, sociálnímu, ekonomickému i technologickému uspokojení svých potřeb. Naopak, marketing je pak v nejhorších případech chápán veřejností jako bouda na lidi, v lehčích případech jako reklama či snad v ještě trochu lepším podání jako komunikační politika, to znamená, že není chápán jako systém, o čemž svědčí např. výrok o marketingu jako o nástroji prodeje, když je tomu právě naopak, totiž, že prodej – prodejní či distribuční politika – je jedním z početných nástrojů marketingu. Je třeba zamyslet se nad tím, zda vůbec má naše společnost ve své šíři snahu pochopit, co opravdu marketing je. Marketing se dnes učí již na středních školách, stejně tak na vysokých školách, a to i na těch, které nemají přímou specializaci na marketingový management či jiné formy jeho realizace. Je předmětem specifických školení, která mají mnohdy vysokou obsahovou úroveň a jsou provázena udělením řádných certifikátů. Uveďme např. školení CIMA, kde tímto velmi systémově pojatým komplexním školením o marketingu, ukončeném zkouškou s certifikátem, prošlo u nás od dob založení této společnosti v roce 1993 více jak šest tisíc osob z různých oborů podnikání i z neziskových organizací. Zapomínat nelze ani na přečetná doplňková studia typu MBA, řadu odborných seminářů o marketingu v počtu několika desítek různých zaměření během roku. Výmluvný je i pohled do katalogů odborných knižních nakladatelství, které jsou plny marketingově znějících titulů.

Možná, že uvedené skutečnosti trochu souvisejí i s typickým českým přístupem, kdy je třeba na něco nadávat, někomu dávat vinu atd. A tak je zde marketing, který to s nikým nemyslí dobře, respektuje jen sobecké zájmy jeho uživatele atd.

Co tedy opravdu marketing je?

CELÝ ČLÁNEK + PŘÍLOHY: http://tinyurl.com/olse55p

-red-
www.prekon.cz