Úvodní > Aktuality, články > Předávání certifikátů 12.března 2015
 

Předávání certifikátů 12.března 2015


Autor / zdroj: CS CIMA
Zveřejněno: 6.3.2015
Přečteno: 2758x

Pozvánka na slavnostní předávání certifikátů C I M A

 

Vážená paní, Vážený pane,

 

Blahopřejeme Vám k udělení jedinečného a prestižního certifikátu CIMA a dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní předávání certifikátů CIMA dne

 

12. března 2015 (čtvrtek)

 

Od 13:30 hodin-14:00 (registrace účastníků, prosíme o předložení OP nebo pasu)

Předávání: 14:00- do cca 15:45 hodin- (ukončení akce)

 

Místo: Těšnov  5, Praha 1, budova družstevní asociace, kongresový sál snížené přízemí, při vstupu do budovy z ulice Těšnov (pasáží) budou u recepce vyvěšeny informace

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti emailem na adresu: cima@cima.cz do 9. března 2015

 

V případě, že se nebudete moci předávání certifikátů zúčastnit, můžete si certifikát převzít osobně, nebo na základě plné moci druhou osobou, v sekretariátu CIMA, na adrese Těšnov 5, Praha 1, od 16. 3. 2015.  Pro převzetí mimo uvedený termín slavnostního předávání se prosím domluvte předem emailem nebo telefonicky na datu a času návštěvy a vyzvednutí certifikátu.

 

Certifikáty nezasíláme poštou. Převzetí certifikátu druhou osobou je možné na základě držitelem certifikátu podepsané a předané Dohody o užívání certifikátu a plné moci, kde je potvrzeno, že autorizující osoba podepsala vlastnoručně tuto Dohodu a zplnomocňuje určenou osobu k převzetí. Plná moc nemusí být ověřena. Informace ohledně převzetí certifikátu jsou také na www.certifikace-cima.cz

 

Certifikát je vydáván v souladu s příslušným ustanovením normy na základě podpisu Dohody o užívání certifikátu, kterou podepíše držitel certifikátu na místě při předávání a kde jsou následující podmínky:

  1. budu plnit příslušná ustanovení certifikace certifikační sekce CIMA týkající se používání a využívání získané odborné dovednosti včetně oblasti dozorování ze strany certifikačního orgánu
  2. budu využívat certifikát a získanou certifikaci pouze v rozsahu udělené platnosti certifikace
  3. nebudu používat certifikát způsobem, který by diskreditoval certifikační orgán
  4. nebudu vydávat žádné prohlášení o certifikaci, které by mohlo být považováno ze strany certifikační sekce CIMA jako zavádějící nebo neautorizované
  5. nebudu uplatňovat žádná prohlášení týkající se certifikace, která obsahují odkazy na certifikační sekci CIMA v případě pozastavení nebo odnětí certifikace
  6. nebudu používat certifikát zavádějícím způsobem
  7. budu aktualizovat své kontaktní údaje certifikační sekci CIMA za účelem provedení dozoru a recertifikace před ukončením platnosti certifikátu

 

Dovolujeme si Vás také znovu upozornit na povinnost splnění podmínek dozoru po 24 měsících od data vydání certifikátu a možnost prodloužení platnosti na základě re-certifikace před ukončením platnosti certifikátu. Podmínky dozoru a recertifikace jsou uvedeny ve Statutu certifikace CSCIMA a na webu CS CIMA (www.certifikace-cima.cz )

 

Věříme, že přispějete Vaší účastí na akci k slavnostní atmosféře předávání a těšíme se na setkání.

 

Ing. Otakar  P i v o d a   v. r.

ředitel certifikační sekce CIMA