Úvodní > Aktuality, články > Ukončení akreditace ČIA
 

Ukončení akreditace ČIA


Autor / zdroj: CS CIMA
Zveřejněno: 28.8.2017
Přečteno: 1949x

Ukončení akreditace ČIA pro CIMA

Počátkem srpna potvrdil Český institut pro akreditaci naši žádost o ukončení akreditace ČIA.

Odůvodnění: Na základě rozhodnutí představenstva CIMA byla akreditace ukončena. Náklady spojené s dozory s udělením akreditace a náklady následných dozorů jsou tak obrovské, že by narušily další ekonomický provoz CIMA a pro uchazeče nepřinášejí potřebnou dodatečnou hodnotu.

Co to pro nás a systém certifikace znamená?

Nedochází k žádným změnám (kromě využívání akreditační značky). Systém certifikace nadále odráží požadavky normy 17024:2013 a celý systém certifikace je nadále udržován dle požadavků normy. Značka akreditačního orgánu, resp. její další nepoužívání nepředstavuje žádné snížení kvality certifikačního procesu. Stále platí, že certifikát CIMA je jedinečný svou hodnotou nezávislého a odborného ověření znalostí a dovedností a v přípravných kurzech CIMA marketingu a prodeje dostanou posluchači komplexní systém informací od profesionálních lektorů a odborníků včetně komplexních vzdělávacích podkladů. Stále platí, že marketing a prodej, ve smyslu řízení firemních procesů na různých úrovních, nikoliv ve smyslu aplikace pouhé komunikace, se uchazeči naučí u nás.  CIMA je nadále správná hodnota za peníze.